DRCENÉ KAMENIVO

KÁMEN

HRUBÉ DRCENÉ KAMENIVO

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

Drcené kamenivo neboli drcený štěrk vzniká v kamenolomu drcením větších kusů horniny a jeho následným tříděním na jednotlivé frakce.

Drcené kamenivo je charakteristické nepravidelným tvarem zrn, ostrými hranami a drsným povrchem.

Drcené kamenivo je vhodné do betonu a živičných směsí, dále do nestmelených směsí a směsí stmelených hydraulickými pojivy, do podsypů a zásypů. Drcené kamenivo tak má velmi široké použití v silničním i železničním stavitelství. Větší kameny se používají pro kamenné zídky a gabiony.

</p>
<p><center>HRUBÉ DRCENÉ KAMENIVO</center>

HRUBÉ DRCENÉ KAMENIVO

  • KONTAKTNÍ ÚDAJE

  • DATUM A ČAS VYKLÁDKY

  • :
  • *OD 07:00 - 17:00
  • PRODUKT

  • Vložte prosím hodnotu mezi 1 a 1000.
  • *Nejmenší možné odebrání při ceně s dopravou do 15 km je 8 tun.
  • 0,00 Kč

<center>DROBNÉ</center>

DROBNÉ

DROBNÉ DRCENÉ KAMENIVO
<center>ŠTĚRKODRŤ</center>

ŠTĚRKODRŤ

DRCENÝ ŠTĚRK
<center>OSTATNÍ</center>

OSTATNÍ

LOM.KÁMEN, ZÁHOZ, ASFALT