TĚŽENÉ KAMENIVO

PÍSEK

Těžba štěrkopísku se provádí vhodnými těžebními stroji za sucha nebo z vody podle polohy ložiska.

Vytěžený štěrkopísek je pak dopraven k dalšímu zpracování ve výrobních linkách na hotové výrobky. Nejvyšší kvalitu kameniva zaručuje certifikovaná výroba a kontrolní zkoušky v Laboratoři.

Těžené kamenivo hraje svoji nezastupitelnou roli při výrobě betonů, malt a různých omítkových směsí.

  • Zajišťujeme dopravu až na místo stavby.

  • Široké spektrum výrobků

  • Rádi vám se vším poradíme

PÍSEK PRO VAŠÍ STAVBU

<center>KOPANÝ</center>

KOPANÝ

PÍSEK KOPANÝ
<center>BETONÁŘSKÝ</center>

BETONÁŘSKÝ

PÍSEK BETONÁŘSKÝ
<center>ŠTĚRKOPÍSEK</center>

ŠTĚRKOPÍSEK

PÍSEK SE ŠTĚRKEM