DRCENÉ KAMENIVO

KÁMEN

ŠTĚRKODRŤ

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

Drcené kamenivo neboli drcený štěrk vzniká v kamenolomu drcením větších kusů horniny a jeho následným tříděním na jednotlivé frakce.

Drcené kamenivo je charakteristické nepravidelným tvarem zrn, ostrými hranami a drsným povrchem.

Drcené kamenivo je vhodné do betonu a živičných směsí, dále do nestmelených směsí a směsí stmelených hydraulickými pojivy, do podsypů a zásypů. Drcené kamenivo tak má velmi široké použití v silničním i železničním stavitelství. Větší kameny se používají pro kamenné zídky a gabiony.

</p>
<p><center>ŠTĚRKODRŤ</center>

ŠTĚRKODRŤ

<center>HRUBÉ</center>

HRUBÉ

HRUBÉ DRCENÉ KAMENIVO
<center>DROBNÉ</center>

DROBNÉ

DROBNÉ DRCENÉ KAMENIVO
<center>OSTATNÍ</center>

OSTATNÍ

LOM.KÁMEN, ZÁHOZ, ASFALT