TĚŽENÉ KAMENIVO

PÍSEK

ŠTĚRKOPÍSEK

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

Drcené kamenivo neboli drcený štěrk vzniká v kamenolomu drcením větších kusů horniny a jeho následným tříděním na jednotlivé frakce.

Drcené kamenivo je charakteristické nepravidelným tvarem zrn, ostrými hranami a drsným povrchem.

Drcené kamenivo je vhodné do betonu a živičných směsí, dále do nestmelených směsí a směsí stmelených hydraulickými pojivy, do podsypů a zásypů. Drcené kamenivo tak má velmi široké použití v silničním i železničním stavitelství. Větší kameny se používají pro kamenné zídky a gabiony.

</p>
<p><center>ŠTĚRKOPÍSEK</center>

ŠTĚRKOPÍSEK

  • KONTAKTNÍ ÚDAJE

  • DATUM A ČAS

  • :
  • PRODUKT

  • Vložte prosím hodnotu mezi 1 a 1000.
  • *Nejmenší možné odebrání při ceně s dopravou do 15 km je 8 tun.
  • 0,00 Kč
<center>BETONÁŘSKÝ</center>

BETONÁŘSKÝ

PÍSEK BETONÁŘSKÝ
<center>KOPANÝ</center>

KOPANÝ

PÍSEK KOPANÝ